Các Khoá học Vovisoft mới trong năm 2016
 
Tên khóa học Nói thêm về khóa học Thời gian Số tuần học Ngày khai giảng

Windows 10 and Smart Phone
Thầy Tài

Khóa học hướng dẫn các đặc điểm điểm nổi bật của Windows 10 cũng như những hướng dẫn căn bản về Windows nói chung. Ngoài ra khóa học cũng hướng dẫn cách sử dụng Smart Phone và giới thiệu các ứng dụng mới và hữu dụng trên Smart Phone.

Đây là khóa học sẽ giúp ích rất nhiều cho học viên đặc biệt là những học viên lớn tuổi. Welcome những người mới học lần đầu.

9:00 am - 12:00pm

16 tuần

Mỗi thứ Bảy
Khai giảng 13/08/2016

Khoá học Trung Cấp Photography và Videography
Thầy Hiền

 

Khoá học trung cấp hướng dẫn tìm hiểu chuyên sâu và thực hành các kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong bộ môn Nhiếp Ảnh và Quay Phim (với máy D-SLR, Digtial Video Camcorder hay 4K Video Drones), dạy kèm với ứng dụng Adobe Lightroom CC và Adobe Premiere CC chuyên nghiệp.

Khoá học hy vọng giúp các học viên thu thập kiến thức 1 cách chính thức và thực hành nhanh chóng,
hữu hiệu và chuyên nghiệp việc sử dụng các digital cameras và digital camcorders theo phong cách tùy
chọn khác nhau (Photography or Videography Styles).

Học viên cần phải có máy D-SLR, Digital Video Camcorder hay 4K Video Drones để thực hành ngay trong lớp. Ngoài ra, học viên có thể được giới thiệu để trang bị thêm các thiết bị phụ trợ, tỷ như: Flashes, Video Lights, Tripods, Monopods, Backdrops with Chroma Muslin, Light Stands, Video Sliders, Stabilizers, Diffusers, Umbrellas, Radio Triggers, ... theo yêu cầu của khoá học.

PC hay laptop cần được trang bị CPU hùng mạnh (từ i5 trở lên), 8 đến 16 RAM, có DVD hoặc Blu-ray Burners cho việc xuất ảnh hoặc xuất video ra dĩa với Menu và Chapter Selections, hoặc theo nhiều formats.

9:00 am - 12:15pm

10 tuần

Mỗi Chủ Nhật
Khai giảng 25/09/2016
Cập Nhật: 04-09-2016      


Trụ Sở Vovisoft
950 Woodville Road, Villawood 2163, Sydney, Australia
Mobile: 0416 106 725
Địa Chỉ Mạng: www.vovisoft.com