Các Khoá học Vovisoft mới trong năm 2016
 
Tên khóa học Nói thêm về khóa học Thời gian Số tuần học Ngày khai giảng

Video Editing and Photo Slideshow
Thầy Tài

Khóa học hướng dẫn cách chỉnh sửa lắp ghép các clip video và làm các photo slide show sau đó làm ra DVD hoặc đưa lên Youtube hay Facebook.

Đây là khóa học sẽ giúp ích rất nhiều cho học viên đặc biệt là những học viên lớn tuổi. Welcome những người mới học lần đầu.

9:00 am - 12:00pm

10 tuần

Mỗi thứ Bảy
Khai giảng 28/05/2016

Khóa Căn Bản Photography and Videography
Thầy Hiền

 

Đây là khoá học thứ 1 trong 2 khoá kế tiếp (Căn Bản và Trung Cấp) về Photography và Videography - hướng dẫn tìm hiểu, thực hành các kiến thức, kinh nghiệm trong bộ môn Nhiếp Ảnh và Quay Phim (với máy D-SLR, Digtial Video Camcorder hay 4K Video Drones), kèm với các nhu liệu Adobe Lightroom CC, Corel Video Studio Pro X9, Adobe Premiere CC. Khoá học giúp các học viên thu thập kiến thức 1 cách chính thức và thực hành nhanh chóng, hữu hiệu và chuyên nghiệp việc sử dụng các digital cameras và digital camcorders theo phong cách khác nhau hoặc cho nhiều tình huống khác nhau.

Học viên cần có (hoặc sẽ mua sau khi tham khảo trong khoá) máy D-SLR, Digital Video Camcorder hay 4K Video Drones để thực hành ngay trong lớp. Ngoài ra, học viên có thể tham khảo để trang bị thêm nhiều thiết bị phụ trợ, tỷ như: Flashes, Video Lights, Tripods, Monopods, Backdrops and Chroma Muslin, Light Stands, Sliders, Stabilizers, Diffusers, Umbrellas, Radio Triggers, ... theo yêu cầu của khoá học.

Các nhu liệu sử dụng trong khoá học gồm Adobe Lightroom CC, Adobe Bridge CS6, Corel Video Studio Pro X9 (ứng dụng căn bản giúp editing video clips và trang bị kiến thức cho việc sử dụng Adobe Premiere CC ở khoá thứ nhì), Adobe Premiere CC trên nền hệ điều hành Windows 10.

PC hay laptop cần được trang bị CPU hùng mạnh (từ i5 trở lên), 8 đến 16 RAM, có DVD drive hoặc Blu-ray drive cho việc xuất ảnh hoặc xuất video ra dĩa với Menu và Chapter Selections, hoặc theo nhiều formats khác nhau tùy ý cho youtube, OneDrive, Flickr, Google Photos, smartphones, ... Ngoài ra, học viên cần mang vào lớp 1 USB loại 8 hay 16 GB để copy các bài học, bài tham khảo, tutorial video clips, ... học tập nghiên cứu thêm ở nhà.

9:00 am - 12:15pm

10 tuần

Mỗi Chủ Nhật
Khai giảng 26/06/2016
Cập Nhật: 19-06-2016      


Trụ Sở Vovisoft
950 Woodville Road, Villawood 2163, Sydney, Australia
Mobile: 0416 106 725
Địa Chỉ Mạng: www.vovisoft.com